Diskurset njerëzore tek “Vajzat e mjegullës”


Diskurset njerëzore tek “Vajzat e mjegullës”

Dr Fatmir Terziu


Si të gjitha diskurset njerëzore, ndërmarrja narrative është një formë e aktivitetit të gjuhës njerëzore (një lojë). Është jo një faktor neutral që nënkupton zbulimin e natyrës dhe realiteteve të saj. Arsyetueshëm, si të gjithë llojet e gjuhës, ndërmarja narrative është e drejtuar tek rezulttati i një pjese që nënshkruan arsyetorin e duhur të lidhjes kulturore dhe ndërkulturore. Faktikisht këtu në këtë lidhje e ndërlidhje nuk ka fakte neutrale. Ka zhvillime. Ka realitet. Ky realitet të shpie tek triptiku, që gjeografinë e ka tej e përtej racionalizimeve politiko-gjeografike, por që kap thuajse një terren Gorëne tre mjediseve, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni. Me këtë diskurs merret deri në detajin më të thukët, shkrimtari Namik Dokle, i cili e pikënis me atë që ne pikërisht do të marrim në konsideratë në analizën tonë, “Vajzat e mjegullës” (roman; botimet Toena, Dokle, N. 2015).

Tek ky roman përkushtimi i autorit shkon më shumë se tek kush për nënën e tij, dhe po aq dhe për natyrën, për kulturën, traditën, këngën me të cilën gjuha ka krijuar një identit