DIAMANTET E LOTËVE


Vullnet Mato

DIAMANTET E LOTËVE

Diamantet janë lotët e nënës Perëndeshë,

për bekimin e njerëzimit, kur u formua Toka,

mbrujtur nga vullkanet, kur magma u ngjesh,

t’i kishte të shtrenjtë, lotët e nënave bota.