DHUROMENI PAK DIELL


Vasil tabaku

DHUROMENI PAK DIELL

Në këtë vend

Ku drita është vjedhur

Dhe asgjë e zjartrtë nuk ngroh

Në këtë vend

Ku jeta

Vërtitet humnerave të shpirtit

Si një lypëse

për dashuri dhe paqe…

Më jepni pak diell,