DEVRA E FUNDIT E EPOKËS SË MADHE?


(Me rastin e 108 vjetorit të Pavarësisë) I Është e mundshme që kjo "Devër" (kthesë e madhe) të jetë e fundit e Epokës që ofron vendosjen në vendin e duhur të kombin tonë me të drejtat ligjore dhe hyjnore të tij të mohura gjatë dymijë viteve. Për t'u kuptuar dhe realizuar objektivat që ofron epoka, duhet të plotësohen disa kushte që kryesisht lidhen me cilësinë, kulturën, moshën e pjekurisë, me dijet historike, diplomatike, ekonomike, ushtarake të një pooulli. Kërkohet përvojë, patjetër edhe trashëgimi fisnikërie ndërbreznish të kupolës apo elitës udhëheqëse. Nëse analizojmë kushtet e nevojshme rezulton se ato janë plotësuar. Konkretisht: - Cilësia. Nuk vihet në diskutim cilësia që kërkohet nga popujt për të ngjitur shkallët e zhvillimit. Kombi shqiptar gjatë dymijëvjetëve të erës së re, e ka treguar cilësinë kualitative mbi popujt e tjerë (jetojmë në Europë dhe gjithçka flitet brenda saj). Është një popull që nga gjiri i tij kanë dalë udhëheqës dhe drejtues perandorish në të gjitha kohërat, jo vetëm udhëheqës, por dhe shkencëtarë, shpikës teorikë dhe praktikë që me dijet e tyre mbi të tjerët, nderohen dhe janë renditur dhe renditen në rrjeshtat e parë të historisë mbi dymijëvjeçare (nuk do të zgjatemi në këto cilësime pasi janë tepër të njohura). - Kultura. Trashëgimia kulturore e kombit tonë është e një niveli tepër të lartë, që nuk është e lehtë për tu adaptuar nga popujt e tjerë. Kjo trashëgimi, tepër e prekshme, e dukshme dhe që shkëlqen në vijimësi, reflektohet tek karakteret e veçanta shqiptare, siç janë: mbajtja e besës së dhënë; respekti ndaj popujve të tjerë, pavarësisht nga raca, ngjyra, vendi; respekti ndaj besimeve fetar të çdo populli (që thuhet tolerancë dhe që shpesh përdoret vend e pa vend, sidomos nga disa prej politikanëve tanë dhe të huaj); kujdesi i kontrolluar, maturia që kemi ndaj zilisë dashakeqe; nuk dëshirojmë tek të tjerët të ndodhin ato çka nuk i dëshirojmë të ndodhin tek ne; urrejmë pushtimet e ç'farëdo llojshme; nuk luftojmë për të përvehtësuar asgjë të tjetër kujt, kjo kudo edhe tek mania për zgjerim territori në d