DEFEKTET E NJË INTERVISTE


Ilir Paço

Gjokë Dabaj

Sapo u transmetua në Top Channel një intervistë e z. Ilir Paço me z. Nikollaq Karamelo. Bëhej fjalë për disa kërcënime që i ka marrë z. N. Karamelo, për shkak se e paska paraqitur Korçën, në shkrime apo në një mënyrë tjetër, si qytet ku një pjesë e banorëvet janë me kombësi greke.