DAUTI HOXHA MËSUESI DHE SHKIMTARI I NDERUAR I QYTETIT TONË