Dëbora e parë


Aksinia Mihaylova


Lindur nga shiu i majit, mrekullueshëm, tani mbykqyr

kopshti – kjo shoshë, duke situr me miell;

shtrihet një pirg i ndrojtur në të bardhë,

pastaj e tërheq përsëri sikurse këndohet

dhe më mëshiron me keqardhje në pragun e kuzhinës

si një person që u zgjua në sezonin e gabuar