BUSTI I ANTON ÇETTËS NË KLINË,


Nga Prend Buzhala NË 31-VJETORIN E PAJTIMIT TË GJAQEVE

Klina sot, në 31-vjetorin e Pajtimit të Gjaqeve, inauguroi bustin e Anton Çettës, në organizim të Forumit të Intelektualëve “Luigj Gurakuqi” të Klinës. Meqë isha pjesë e këtij organizimi, në pamundësi që të marrë pjesë, po i përcjell përgëzimet e mia për këtë veprimtari të bukur e domethënëse. Kësaj vepre, përpos miratimit nga ana e komunës, pati krahun kryesor m