Botimi i vëllimit të 5-të të veprës të Mid’hat FrashëritBesnik Mustafaj


Botimi i veprave të zgjedhura të Mid’hat Frashërit është një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore, që kanë ndodhur në botën shqiptare gjatë tridhjetë vjetëve të fundit, është një nga frutet më të çmuara, që shoqërisë tonë i solli liria, pikërisht ajo liri politike, të cilës vetë Mid’hat Frashëri i kushtoi gjithë jetën e burrit. Përmenda shoqërinë tonë të sotme me qëllimin për të nënvizuar se vepra shkrimore e Mid’hat Frashërit është nga ata ingredientë të fuqishëm, që bën shkrirjen dhe njësimin e shoqërisë me kombin. Për shumë arsye historike dhe politike, të cilat nuk është rasti t’i përmendim, në gjykimin tim njësimi i shoqërisë me kombin në Shqipërinë e sotme po përballet me kërcënime të ngjashme me ato, me të cilat u përball në rininë e tij Mid’hat Frashëri dhe rilindësit e tjerë të lavdishëm. Prandaj më duket se kthimi te shkrimet e tij është sot shumë më tepër se një kureshtje letrare apo kulturore, është imperativ i kohës për të gjithë ata, që e duan atdheun. Në këto shkrime ne gjejmë jo vetëm sintezën e një realiteti shoqëror e kombëtar, por