A THA TË VËRTETËN AT GJERGJ FISHTA?Duke qenë njohës i thellë i rrethanave gjeo-politike, Fishta ishte i bindur se shtetet e korruptuara të Evropës po e digjnin kombin shqiptar, me qëllim për të kënaqur orekset e shteteve sllave dhe me qëllim për ta dënuar një komb të tërë, asokohe kombin me numrin më të madh të banorëve në Ballkan. I pavdekshmi Fishta kishte derdhur tërë mllefin e pezmin, ku tjetër veç te shkaktari kryesor i katrahurës shqiptare, te Fuqitë e Mëdha të Evropës e botës...