A TË PLANIFIKOJ FËMIJËN NË KOHË PANDEMIE?


Razije Musa


Një grua e re e gjendur në mes të dëshirës për të pasur fëmijë dhe frikës nga pandemia, më pyet nëse e sugjeroj të vazhdoj me tentativat për shtatzëni apo të pres sa të kaloj pandemi