Grim


Grim

Fatmir Terziu


Shtatë cipëza përtej vegimit,

lëngu në mes harkut pikturon dashuri,

në kalatën gjithnjë kaq konsumuese vë thellësinë,

e vargu dremit në Sytë e tu,

s'ka Perëndi që s'ta imiton bukurinë,

grim, grim, grim

ashtu si yjet lexohet Krenaria,

pikturohet me një Frymë.