Zojë Zefej, një emër i njohur dhe i nderuar i mjekësisë lezhjane