Zhozef Fushè, nen optiken e S. Cvajg


Illo Foto

Revolucioni francez (1789-1799 ) eshte ngjarja me e rendesishme , ne historine e re te njerezimit . Ky revolucion ndau shoqerine e mbreteve mamure nga shoqeria e zhvilluar , e drejtuar nga forca e ligjit dhe sipermarresit bizesmene .

Me revolucionin framnncez , shoqeria njerezore , i vuri kufirin fundor , mbrapametj