ZEMËRMADHI


Thani Naqo

(sonet)

Në mes të arës i lodhur ri shtrirë,

Mbi ballë gdhendur dy brirë.

Djersa e shkumbëzuar në qafë e gjoks,

Krekoset, Zemërmadhi, porsi perandor!

Hiç s'do t'ja dijë nga mizat mbi hundë,

as nga zgjedha që i bën ndonjë xhungë.