ZANAFILLA E INTERNACIONALIZIMIT TË KOSOVËS


ZANAFILLA E INTERNACIONALIZIMIT TË KOSOVËS

FILLON NGA SHTETI SHQIPTAR

DUKE REAGUAR NË OKB MË 1958 e TUTJE PA PUSHIM

Beogradi gjunjëzohet më 1959 para argumenteve të Tiranës

Akademik Prof Dr Hakif BAJRAMI

Argumentet e shumta arkivore, ankesat e dhjeta mija personave ndaj dhunës së UDB-ës Jugosllave ndaj shqiptarëve në Shqipërinë Kontinentale (Kosovë dhe Maqedoni Jugerendimore), dëshmon se shpërnguljën e shqiptarëve në Turqi, e shkaktonte terrori shtetëror titiste. Nuk ka dyshim se vitët 1955/1956, janë kulmi i shpërnguljës. Por, në shkallë permanente shqiptarët e robëruar nga Jugosllavia, janë ndiekë dhe hetuar edhe në Turqi, sidomos kur ajo masë e pambrojtur i përjetoi vuajtjet e para në truallin e ri, sepse dhunohej nga klima dhe nga mosnjohja e gjuhës. Prandaj, më 1958 do të fillojë të mednojë, më 1959 do të flasë dhe do të kërkojë nga pushteti mikritës, që t` i mundësohet RIATDHESIMI- kthimi në vendlinje. Mu për këtë, nga viti 1957 e deri më 1961 në Turqi do të frekuventojnë pa probleme, spse kishin akordin xhentelemen Tito-Kyprili, 4235 agjentë të UDB-ës, krejtë me detyra speciale, për t` i hetuar ata që edhe në tokën e Anadollit ndiheshin shqiptar, madje e botonin gazetën kombëtare “BESA