Vjen nga shpirti dhe ekziston për shpirtin e lexuesve...

Updated: Jan 21, 2021


Vëllimin e tretë i librit ma të ri të poetes Amela Hysa
Poetja Amela Hyseni pas dy vëllimeve të para në krijimin letrar, nuk mund të jetë e ndarë nga koha dhe hapësira si koncept i rregullimit të domethënies dhe atributit të shprehjes artistike. Andaj duke lexuar vëllimin ma të ri të tretin me radhë i cili u botua këto ditë me titullin “Stuhitë s`kthejnë’’ të kësaj poete do të hasim në shumë pamje, elemente dhe situata me gjuhën e fjalës së bukur, si elemente dominuese

Hasan Hasanramaj

Autorja e vëllimit poetik Amela Hysaj, rrjedh nga një familje që artin e kulturën që e duan dhe e kanë në shpirt dhe trashëgimi brez pas brezi e cila deri tani ka botua vëllime poetike- me titull “Tek udhëtoj ëndrrave” , “E di kush jam” .Ndërsa vëllimi poetik-Stuhitë nuk kthejnë- është libri i tretë i poetes. vjen më vëllimin e tretë “Stuhitë s`kthejnë’’. Pas vëllimit të parë me titullin “Tek udhëtoj ëndrrave ’’, dhe vëllimit të dytë " dihet se kush është dhe nuk është rastësi titulli i vënë në vëllim e dytë poetik. Dhe tani udha e kërkimit të unit të në krijimin letrar, nuk mund të jetë e ndarë nga koha dhe hapësira si koncept i rregullimit të domethënies dhe atributit të shprehjes artistike të dy vëllimeve e para, dhe sërish Duke lexuar vëllimin ma të ri cili u botua këto ditë i treti me radhë me titullin “Stuhitë s`kthejnë’’ të poetes Amela Hyseni do të hasim në shumë pamje, elemente dhe situata me gjuhën e fjalës së bukur, si elemente dominuese dhe bëhet gjuhë arti e figure të fenomeneve të motivuar nga pena e kësaj krijuese. Për veprën artistike në përgjithësi Hegeli në mes tjerash , “Ky mendim mbase i përshtatet vëllimit poetik “Stuhitë s`kthejnë’’, ku me sukses, lehtësi e me vëmendje dhe me një qasje paksa tjetër e arriti, sepse nuk i mungoi vullneti dhe dëshira për të krijua. Në këtë rrugë bëri hapat e parë deri sa erdhi tek vëllimi i tretë dhe nuk besoj se do t`i ndërpresë, madje as t`i fikë dhe të mos i vazhdojë. E them këtë sepse e tillë është letërsia. Ajo di të joshë, por pastaj kërkon një shpagim që patjetër duhet t`i kryhet. Autorja në veprën e vet me titullin “Stuhitë s`kthejnë’’ bën një qasje specifike të strukturimit të saj. Andaj lexuesit e fjalës së bukur do të ndiejnë më shumë peshën e vargut të Ameles.

38 views0 comments
<