Vepra e piktorit të talentuar Enrrik Mendoja


Një qiri i rindezur në përkujtim të 20-vjetorit të piktorit të talentuar Enrrik Mendoja (1956-2001)


Rriku, ishte një shembull pune këmbëngulëse dhe gjithmonë në kërkim. Ai diti aq bukur të lidhë talentin me vullnetin, arsyen me ndjenjën. Si një njeri me taban kulturor, harmonizoi në mënyrë të shkëlqyeshme detajin me të përgjithshmen, vizatimin me ngjyrën, tradicionalen me kohoren. U mbështet fort në artin popullor, duke stilizuar aq mirë motivet tona, pa rënë në dekoratizëm.” - Pjerin Sheldija, piktor shkodran