VARRI RRËZË ҪUKE


IKA NGA VARRI RRËZË ҪUKE

QË MA BËNË “MIQTË” E MI


NGA KALOSH ҪELIKU


(Shkupi më pëlqen të dielave

kur është në gjumë)


Shkupi, më pëlqen të dielave

Kur, është në gjumë. Dhe, flen:

Brenda katër mureve. Ëndërra.

Unë, dal: Hip, zbres shkallëve

Qendrës Tregtare. “Parku Grave”.


Ehu, Shkupi, më pëlqen të dielave

Populli, kur është në gjumë. Flen:

Dudumët, kur i luten “Allahut”, në:

Rrugë, me tespi “kuqezi”. Bërllok.


Përderisa, Unë hip-zbres shkallëve

Qendrës Tregtare. “Parku i Grave”...(Honxhobonxho më imiton

në jetë me pizi erotike)


Honxhobonxho Sot, më imiton në Jetë

Poezi. Dhe, mendon: do bëhet poet?!

Përderisa, Dje: U këndoi prijsve partisë

“Vëllazërim - bashkimit”. Ardhmërisë?!


Sot, i këndon vetmisë. Partive politike

Një torbë taxhi t’ia hudhin në grazhd.

Si Dje: sipas tij metodën e hajdutëve:

Pak vjedh kudo. Pak, puno vetë. Arno!

Harron rrufjani, se: Është, ende patetik

Dhe, nuk ka në botë kalemxhi trim

Që, e imiton Kalosh Ҫelikun si Poet.