Udhë kombiAstrit Lulushi


Qarkullon shprehja "një komb, por jo vëllezër", kur flitet për grekë, romakë e shqiptarë. Kështu cilës