Trembëdhjetë


Resmi Osmani Roman-vazhdimi

ME SYTË E FËMIJËS

Trembëdhjetë

Fluturoja nga gëzimi.Përfundova klasën e katërt, atë që quhej shkolla fillore.Në ato vite zihej për e madhe dhe të hapte