Trekëndshi: mendim-gjuhë-kulturë në poezinë e poetit Stefan Martiko


Stefan Martiko, poet

Trekëndshi: mendim-gjuhë-kulturë në poezinë e poetit Stefan Martiko


MENDIME MBI TREKËNDSHIN MENDIM-GJUHË-KULTURË NË POEZINË E POETIT STEFAN MARTIKO.


Nga Arqile V. Gjata