TRE ARKITEKTË...


TRE ARKITEKTË GJENIALË SHQIPTARË TË PËRMASAVE BOTËRORE

Edhe në lëmin e arkitekturës, krijuesit shqiptarë kanë dëshmuar, me veprat e tyre nëpër botë, se janë personalitete gjeniale, duke mbetur veprat e tyre shëmbëllesë e jashtëzakonshme e aftësisë krijuese si dhe e vlerave estetike tejkohore.

Ndër të tillët do radhitur Arkitekt Sinanin, që jetoi e veproi në Perandorinë Osmane, arkitekt Mehmet Isain, i cili veproi në Indi si dhe arkitekti Karl Gega,