“…te Pusi që Lahet Vetë…”


“…te Pusi që Lahet Vetë…”

Nga Fatmir Terziu


Në zgrip të ditës nga Ora e Kalasë

dhe kumuritë e kanë zgjuar gurgërimën

Tu-çik! -Tu-kush!

Dhe harku guracak, përsëri! Gurgërima,

zgjohet Lagjja. Gjithkush…


Mjeshtri i Myzyrit, lapsi i parë,