Tahsin Jonuzi e libri “Topografia dhe rrjeta e rrugëve të Shqipnisë në kohët e vjetra”


Vilhelme Vrana Haxhiraj


I pari studiues shqiprtar në fushën e topografisë në antikitet, Dr. në filozofi, Tahsin Jonuzi, një vlerë kombëtare e mohuar…

Përurimin e këtij disertacioni shkencor, punuar dhe paraqitur pranë katedrës akademike të Univ. “Leopoldina Franciske”, në Innsbruck të Austrisë, 85 vite më par