Të Tjerët


Fatmir Terziu

Të tjerët për aktivitetin krijues dhe tërë punën në promovimin e vlerave letraro-artistike:Skënder Hasko (1936-2013) shkrimtari i njohur i let