Të marrë në këtë botë


Të marrë në këtë botë


Kjo botë sot me duket e marrë,

E gjithë bota kazan që zjen,

Por më të marrë,

Ata të veshur me para e pushtet.

Të përulur, të shkelur, pa dinjitet të duan,

Sot egoizmi i tyre të vret...