TË KËRKOSH NDJESË ËSHTË HYJNORE


Z. KRYEMINISTËR: TË GABOSH ËSHTË NJERËZORE --TË

KËRKOSH NDJESË ËSHTË HYJNORE

Nga Frank Shkreli