top of page

Të gjetur të papërgatitur përballë klasës virtuale


Xhoana Selimaj

Pandemia që izoloj botën duket sikur ngriti mure të pakarëcyeshme kudo ,përshirë edhe institucionet arsimore. Njohja me virusin vdekjeprurës na bëri të reflektojm dhe të kuptojm se sa i cmuar është shëndeti dhe jeta. Jeta , por cdo te ishte ishte jeta pa arsim, pa shtyllën kresore të shoqëris. Pandenia na sfidoj fortë , në shume aspekte, sfidoj cdo gjë. Përballë pandemis mbeti i dorëzuar edhe arsimi, gati pafrymarrje për pak kohë, në ankthë duke pritur që të gjej një zgjidhjë dhe të jetoj në mendjen e kujtdo. Pandemia e bëri pre të saj mësimin klasik, atë formë ku cdo ditë studentet prisnin në klasë petagoget e tyre. U dukë sikur lutja e dijes u pranua , një zgjidhje u gjetë. Patjetër që po, teknologja në botë ka evoluar shumë . Instancat më të larta drejtuese të arsimi vendosën për mësim “online”. Por c’farë është kjo formë dijemarrje?! Mësimi online ishte një gjetje që preku cdo sistem arsimor duke filluar nga parashkollori deri te universitari. Mësimi do të zhvillohej në distancë ,nxënësit dhe mësuesit do të zhvillonin mësim nga shtëpia mes përdorimit të klasave vrituale, përshtatje me të cilat ishte një sfid më vete. U gjetë një zgjidhje për tu vazhduar mësimi dhe për të mos ndenjur në shtëpi nën panikun e virusit, sepse mësimi njësoj si me mësimin klasik nuk mund të krahasohet. Të gjetur të papërgatitur përballë klasës virtuale mësimi online filloj. Mësimi filloj me një metod të re mësimdhënie që do të realizohej përmes tekonologjis së komunikimit ,e cila do të ndërlidhte njerzit që ishin në vende të ndryshme. Pikërishtë në këtë momentë filloj një tjetër sfidë pasi jo të gjithë studentët kishin mundësit e ndjekës së mësimit online. Shqetësimi në mësimdhënieni gjatë pandemis është i ndërlidhur me mundësin për të ralizuar mësimin në distancë për shkakë të nivelit të njohurive dhe shkathëtësis për përdorimin e teknologjisë. Përvec faktit që klasa virtuale ishte e panjohur për të gjithë për disa të tjerë mungonte infrastruktura. Studentet kishin munges aksesi në internet ose munges të aparatëve të teknologjis. Problemet dhe mangesit më të mëdha në aksesimin e mësimit online ishte kryesishtë për studentët e zonave rurare. Një problematik tjetër gjatë mësimit online ishte përplasja e orareve për të vazhduar mësimin ose punën sepse shpesh në familje ishte vetëm një laptop i cili në kërkim të të gjithë familjes për të vazhduar studimin ose punën ‘online’. Ishte shpresdhënës fakti që u gjetë zgjidhja për vazhdimin e mësimit dhe mund të them që ishte një gjetje e mirë krahasuar me alternativën e humbjes së vitit akademik . Vështirësia ishte për cdo studentë , por në këndvështrimin tim vështirsia duket sikur u nda diku më shumë e diku tjetër akoma më shumë, kjo në varësi të degës së studimit. Një nga sfidat më të mëdha gjatë mësimit online ishte vështirësia e gjetjes së literaturës. Ishte gati e pamundur për një studentë nga zonat rurale të gjente literaturën e nevojshme për përgatitjen e provimeve , detyrat e kursit ose temës së diplomës. Zgjidhje edhe këtë here ishte teknologjia kërkimi në internet i artikujve, studimeve ose librave që mundë të gjendeshin online. Një tjetër problematik që do të citoja gjatë mësimdhënies online është përqëndrimi i studentit, pra sa të vëmëndshën ishin studentët që qëndronin pas kamerave të fikura dhe zërit të mbyllur në klasën virtuale. Ishin njësoj të përqëndruar në mësimin aq sa ishin në auditor? E ritheksuar sërishtë se mësimi online ishte një gjetje e mirë për të mos u shkëputur nga mësimi, por për disa ishte teje e vështirë aksesimi për arsye teknike ose ekonomike. Pyetësorët të cilit u kryen në kohën e mesimit të pandëmis na tregojn se pjesa më madhe e studentëve kanë pasur mundësi aksesi të vazhdueshëm në internet gjatë periudhës së izolimit. Sërishte pyetesorët si burim informacioni na tregojnë se rrethë 61% e studentëve që nuk kan mundur të kenë akses internet ka qënë për arsye ekonomike dhe 39% për arsye teknike. Vec këtyre arsyeve për mungesën e studetëve në klasën virtuale shpesh mund të dëgjoje dhe mungesë dëshire, gjë e cila nuk ishte e padëgjuar më parë, pasi edhe kur mësimi ishte në auditor kishte munges të studentëve. Në klasën virtuale kjo munges ndikonte më shumë pasi shpesh numri i pjesmarrësve përbente vetëm një të tretën e numrit të përgjithshëm të klasës. Kjo ishte vërtet shqetësuese sepse dëgjimi I mësimit nga petagogu ishte parësorë, në një kohë kur aksesi në biblotek online ishte pamundur dhe shkruarja në biblioteken e shkollës , lagjes qytet ishte po sërishtë thuajse e pamundur.Shkëputja e interentit gjatë ndjekjes së mësimit online ose pjesmarrja me vonesë në klasën virtuale shkaktonin probleme të vogla, më tepër humbje përqëndrimi , gje që gjatë mësimit online kishte dobësin e vetë. Mungesa e kontaktit të drejtëpërdrejtë studentë-petagogë , mungesa e komunikimit , ku mësimdhënësit nuk mund të mbështeten në shenjat jo verbale për ta konfirmuar nëse informacioni është transmetuar tek nxënësit ,nëse janë të vëmendshëm dhe e kanë kuptuar materialin mësimor. Mësimi në distancë pati disa përparësi , së pari hapi mundësi edukative duke i lejuar studentët të mësojn në ambiente më të përshtatura dhe në kohën kur janë më të lirë. Mësimi në distanc ka më tepër vlerë në vendet më të zhvilluara. Kompjuteri si shërbimi më i rëndësishem i teknologjis informative ,përdorimi i tyre e lehtësojn punën në veprimatrin njerëzore sidomos mësimdhënie. Në vendin toni fakti që jo të gjithë kanë kompjuterin personal e vështirëson veprimtarin tonë në botën e teknologjis. Pavarësishtë fakti që vendi jonë nuk është shumë i zhvilluar nëse do ta krahasonim me vendet e botës perëndimore , ka një nisëm të mirë për zbatimin e mësimit online. Marrdhënia mes studentit dhe petagogut në auditor ishte një marrdhënie më e afërte dhe më ndërvepruese , pati ndryshim e saj nga ndikimi i mësimit online, komunikimi mes tyre ishtë më i hapur. Studentët kur mësimi ishte në klasa vituale e kishin më të lehtë për ta ndjekur mësimin pavarësishtë vendit ku ishin, pasi nuk u duhej të paraqiteshin fizikishtë. Mësimi online ishte një zgjidhej e institucioneve arsimore në mënyrë që studentët të mos mbeteshin pas me mësimit ose të ishin pa përgatitjen e duhur për sezonin e provimive, në mendësin e studentëve mesimi online nuk rezulton efikas. Pandemia na sfidoj, na izoloj, na ndahu nga rutina jonë e përditëshme, na dahu fizikishtë nga shoqëria , na kërcënoj shëndetin, kërkoj t’na linte edhe pa arsim, por forca, vullenti dhe dëshira bëmë që tia dalim. Pavarëshitë mureve të ngritura dhe perngesave të pafundme që hasi rrugës nga armiku ,virus, dija e gjeti rtrugën të shkoj në folezën e saj, mëndjen e cdo kujt.

18 views0 comments

Comments


Shkrimet e fundit

fjalaelireloadinggif.gif
bottom of page