STUDIUESI I PËRKUSHTUAR ËSHTË I HESHTUR, I TILLË VJEN E SHKON
Në përkujtim të studiuesit Gjergj Gjergji – GashiNga Sinan GASHI