STUDIM RRETH LIBRIT ME POEZIT TË POETES


18 JANAR= Viti=2021


Radije Hoxha-Dija!

“GJENIU Pleqnon ÇMENDINË Time“

“ Në Shkup e Prishtinë I thonë Radije Hoxha e në gramatikë me pemë e figura:Nimfë Blu.

Pregatitur nga Arqile V GJata

gjata.arqile2@gmail.com