Sterjo Spasse - misionar i përshkrimit


110 - Vjetori i Sterjo Spasses

Sterjo Spasse - misionar i përshkrimit

dhe i shërimit të shpirtrave njerëzorë