SpërthikëtFatmir Terziu


Kjo është pjesa e „shkrimit rreth shkrimit“. Pjesa ku skanohet bota për të gjetur faqe në internet, libra dhe artikuj për të ndihmuar shkrimin. Silllem spërthikët rreth shkrimit, me atë çfarë vendos në mendjen time. E thënë ndryshe të jem aktiv dhe energjetik. Por ngec diku në aktivizmin tim, në energjillëkun tim. Nuk bëhet fjalë për veten, për trupin tim, por për mendjen që e udhëheq dhe dorën që e nget procesin. Bëhet fjalë për shkrimin! A e dini shprehjen, 'mbeturina brenda, mbeturina jashtë'? Kjo frazë tërheqëse na kujton të gjithëve ne se hyrja e pasaktë, ose me cilësi të dobët gjithmonë do të prodhojë prodhim të gabuar.

Sot, ndërsa përpiqemi të përballemi me shkatërrimet prej narrativit të koronavirusit, unë dyshoj se shumë prej nesh po lexojnë shumë lajme dhe nuk konsumojnë gati sa duhet lexime qetësuese ose zbavitëse. Ndoshta duhej të sillesha spërthikët në Fjalorin shqip të sillja ndërmend dhe në kujtesë këtë fjalë të cilën ndoshta pakkush mund ta ketë në patronazhin e tij kur shkruan, ndoshta pakkush e ka respektuar se një fjalë shqipe, pa asnjë bazament, apo modifikim të huaj.

E në këtë rast mendja shkon tek reflektimi. Atëherë, „Çfarë informacioni të vendosësh në mendjen tënde“? Tre kategori që nisin me atë që e cilësojmë si informacion i dobishëm, informacion i ekuilibruar, dhe informacion argëtues, janë baza e një domosdoshmërie për shkrimin rreth shkrimit. Për të sqaruar më thjesht, dhe më qartë, kjo dëfton arsyen e një njeriu