top of page

Somborka turshi të markës së njohur „Kurtovska“


Somborka turshi të markës së njohur „Kurtovska“


Prof Dr Fatmir Terziu


Turshitë Somborka me hudhër dhe majdanoz, dhe baburet me lakër të markës së njohur „Kurtovska“ janë në mjedisin më të dashur të shqiptarëve në Kilburn high Road dhe vetëm tek „Hilal Food Centre“, supermarketi që drejtohet nga biznesmeni i fuqishëm dhe mjaft dashamirës me shqiptarët Mahmud Şiringül.

Një rast unik, i domosdoshëm, pjesë e përditëse dhe tryezës së pasur tradicionale shqiptare, si nga zona e Kosovës, ashtu dhe nga Shqipëria, Malizi Zi, Maqedonia e Veriut dhe trojet e tjera etnike me shqiptarë. Tashmë turshitë Somborka me hudhër dhe majdanoz, dhe baburet me lakër të markës së njohur „Kurtovska“ janë në mjedisin më të dashur të shqiptarëve në Kilburn high Road dhe vetëm tek „Hilal Food Centre“, supermarketi që drejtohet nga biznesmeni i fuqishëm dhe mjaft dashamirës me shqiptarët Mahmud Şiringül. Këto turshi të preferuara, mjaft të shijshme dhe me çmime konkuruese janë vetëm tek „Hilal Food Centre“.

Duhet theksuar se kjo turshi është përgatitur sipas recetës të shtëpisë, dhe përmban vlera të jashtëzakonshme shëndetësre dhe vlera të tjera ushqimore.

Specat turshi të mbushura me këtë mënyrë dhe me lakër janë si një lloj sallate adhuruese qëtë pëlqen që në provën e parë. Është thjesht bukur kur e kemi herë pas here në tavolinë gjatë periudhës së dimrit. Deri më tani nuk ka qenë një e tillë në shitje këtu, ndaj është një rast i mirë falë përkujdesjes së zotit Mahmud Şiringül. Dhe ashtu sikurse duhet të dimërohet, ajo vjen në një format të tillë ushqimor, me lakrën e grirë imët me recetën më të mirë shtëpiake që funskionon më së miri.

Specat janë një përzgjedhje e duhur nga fushat e zëna më parë me porosi për Britaninë e madhe, sidomos për komunitein shqiptar e disa komunitete të tjera dhe kështu Somborka me hudhër dhe majdanoz, dhe baburet me lakër të markës së njohur „Kurtovska“ tashmë janë pjesë e duhur dhe e bukur e tryezës së festave të fundvitit.

Nxitoni se ato vërtet janë ekskluzive për „Hilal Food Centre“, supermarketi që drejtohet nga biznesmeni i fuqishëm dhe mjaft dashamirës me shqiptarët Mahmud Şiringül, por mund të mbarojnë shumë shpejt.

Për më shumë informacion Supermarket në fjalë; tek 318- 324 Kilburn High Road, London, United Kingdom dhe në telefonin 020 7372 1059, si edhe në email: info@hilalfood.co.uk.


ENGLISH


Somborka pickles of the well-known brand "Kurtovska"


Somborka pickles with garlic and parsley, and cabbage baburs of the well-known brand "Kurtovska" are in the most beloved environment of Albanians on Kilburn High Road and only at "Hilal Food Centre", the supermarket run by the powerful and quite benevolent businessman with Albanians Mahmud Şiringül.

A unique, indispensable occasion, part of the daily and rich traditional Albanian table, both from the Kosovo area, as well as from Albania, Montenegro, North Macedonia and other ethnic areas with Albanians. Now Somborka pickles with garlic and parsley, and cabbage baburs of the well-known brand "Kurtovska" are in the most beloved environment of Albanians on Kilburn high road and only at "Hilal Food Centre", the supermarket run by the powerful and very benevolent businessman with the Albanians Mahmud Şiringül. These favorite pickles, very tasty and competitively priced, are only available at "Hilal Food Centre".

It should be noted that this pickle is prepared according to the home recipe, and contains exceptional health and other nutritional values.

Pickled peppers stuffed this way and with cabbage are like a kind of adoring salad that you like from the first taste. It's just nice to have it on the table every now and then during the winter. So far there has not been one for sale here, so it is a good opportunity thanks to the care of Mr. Mahmud Şiringül. And just as it should be winterized, it comes in such an edible format, with finely chopped cabbage in the best homemade recipe that works best.

Peppers are a proper selection from the fields previously occupied by order for Great Britain, especially for the Albanian community and some other communities, and thus Somborka with garlic and parsley, and cabbage babures of the well-known brand "Kurtovska" are now part of appropriate and beautiful for the holiday table.

Hurry, they are indeed exclusive to the Hilal Food Centre, the supermarket run by the powerful and friendly Albanian businessman Mahmud Şiringül, but they can run out very quickly.

For more information the supermarket in question; at 318-324 Kilburn High Road, London, United Kingdom and on 020 7372 1059, as well as on email: info@hilalfood.co.uk.215 views0 comments

Shkrimet e fundit

fjalaelireloadinggif.gif
bottom of page