SI IKIN BURRAT E DIBRËS KUR PEMA E TYRE RËNDON NGA FRYTET?