Shqiptarët në Turqi, një shtëpi larg atdheutDilek Kutuk


Një numër i konsiderueshëm shqiptarësh jetojnë në Turqinë lindore. Ata janë kryesisht pasardhës të ish-zyrtarëve osmanë dhe viktima të persekutimit serb.


Kur marrim parasysh fluksin e migracionit gjatë historisë, Turqia është një nga destinacionet më të rëndësishme në botë për shkak të vendndodhjes