Shqipëri


Razie Hoxha

Shqipëri


Mall të kam!

Mall të pashuar!

E u