Shpresa Kurshumlija gjithnjë mes humanizmit dhe profesionalizmit


Shpresa Kurshumlija gjithnjë mes humanizmit dhe profesionalizmit


E kishim parë për vite të tëra së bashku me bas