SHPENDI TOPOLLAJ, DUARPLOT NË 75 - VJETORIN E LINDJES


SHPENDI TOPOLLAJ, DUARPLOT NË 75 - VJETORIN E LINDJES,

DITËN E SAN VALENTINOS