top of page

SHPENDET NË PULLAT SHQIPTARE (1913-2019)


BIRDS IN ALBANIAN STAMPS (1913-2018)

BOOK

BIRDS IN ALBANIAN STAMPS (1913-2018)


Albania has a really important geographic position in Balkan Peninsula and Mediterranean Sea. Its terrain is rich in mountains, forests, fields, rivers, lakes, seas, with a diverse flora and fauna which distinguishes for a high biodiversity, where some of the most beautiful species of birds of Europe live. 

Albanian fauna and especially birds, are a natural asset for our country, and play an important role in conservation of nature, keeping clean the natural environment, protecting agricultural plants, fruit trees, forests from diseases and pests. 

The book is divided into three parts: Part One: Birds on Albanian stamps in 1913-1990 Part Two: Birds on Albanian stamps in 1991-2018 Part Three: The album of Stamps Emissions Issued in 1913-2018

BOOK- ALBUM: BIRDS IN ALBANIAN STAMPS: 

Summarizes over 80 species of birds that live in our country and were issued by the Albanian Post on postage stamps during 1913-2018.

The book is a rare guide on Albanian birds and aims to:

It will serve teachers and pupils of primary schools and high schools for studying and gaining knowledge, and especially to raise their care and love for species of birds that live in our country. 

It will serve touristic agencies to recognize and advertise at the Albanian tourists and foreigners, the touristic values that Albania has, especially with several species of birds that live here. 

It will serve researchers, biologists, employees of the state forestry and touristic agencies, agencies of protected areas, for taking all the legal measures needed for protection of the rarest species of birds from illegal hunting and other harmful activities. 

It will serve foreign philatelists for raising their interest in collecting Albanian postage stamps and also to know the fauna and especially the species of birds that can be encountered in Albania. 

It will serve the Albanian philatelists to increase their interest in collecting Albanian stamps on the subject of flora and fauna and the types of birds that live in the Albanian territory.

It will serve foreign philatelists to increase their interest in collecting Albanian postage stamps and to recognize the fauna, especially the bird species that live in Albania.

BOOK DETAILS

Author : Hysen Dizdari

Format: 14,8 x 21 cm

Pages: 114 in color

Languages: Albanian-English

ISBN 97899284503-0-2

Price: 1200 Lek/10 Euro

Publishing House ,AGSTUDIO.al ,Tiranë, 2019


LIBRI 

SHPENDET  NË PULLAT SHQIPTARE (1913-2019)

Shqipëria ka një pozitë gjeografike të rëndësishme në Gadishullin Ballkanik dhe në detin Mesdhe. Relievi i saj është i pasur me male, pyje, fusha, lumenj, liqene, dete, me një florë dhe faunë të larmishme, e cila dallohet për një shkallë të lartë biodiversiteti, ku jetojnë edhe disa nga llojet e shpendëve më të bukur në të gjithë Europën. 

Fauna shqiptare dhe veçanërisht shpendët, janë pasuri e madhe natyrore e vendit tonë, që luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e biodiversitetit, për mbajtjen pastër të mjedisit natyror, mbrojtjen e bimëve bujqësore, pemëve frutore dhe pyjeve nga sëmundjet dhe dëmtuesit. 

Libri ndahet ne tre pjese :

Pjesa e parë: Shpendët në pullat shqiptare në vitet 1913-1990

Pjesa e dytë: Shpendët në pullat shqiptare në vitet 1991-2018 

Pjesa e tretë: Albumi i emisioneve të pullave të emetuara në vitet 1913-2018

LIBRI-ALBUM: Shpendët në pullat shqiptare :

Jep në menyre të përmbledhur mbi 80 lloje të shpendve të cilët jetojnë në vendin tonë dhe janë emetuar nga Posta Shqiptare në pulla postare gjatë viteve 1913-2018.

Libri është një guide e rrallë mbi shpendët shqiptare dhe ka për qëllime:

T’u shërbejë mësuesve dhe nxënësve të shkollave 9-vjeçare dhe atyre të mesme për të studiuar e njohur më mirë dhe, sidomos, për të rritur kujdesin e dashurinë e tyre për shpendët, të cilët jetojnë në vendin tonë. 

T’u shërbejë agjencive turistike për të njohur dhe reklamuar te turistët shqiptarë dhe të huaj vlerat turistike që ka Shqipëria, veçanërisht me disa nga llojet autoktone të zogjve dhe të shpendëve shqiptarë. 

T’u shërbejë studiuesve, biologëve, punonjësve të agjencive shtetërore të pyjeve, të turizmit dhe zonave të mbrojtura për të marrë të gjitha masat e duhura ligjore për t’i mbrojtur nga gjuetia e paligjshme dhe nga dëmtuesit faunën, veçanërisht shpendët më të rrallë shqiptarë.

T’u shërbejë filatelistëve shqiptarë për të rritur interesin e tyre për koleksionimin e pullave shqiptare me temë florën e faunën dhe llojet e shpendëve, të cilët jetojnë në territorin shqiptar. 

Tu shërbejë filatelistëve të huaj për të rritur interesin e tyre për koleksionimin e pullave postare shqiptare në tërësi dhe për të njohur faunën, sidomos llojet e shpendëve që jetojnë në Shqipëri. 

TË DHËNAT TEKNIKE TË LIBRIT

Autori:Hysen Dizdari 

Format : 14,8 x 21 cm

Numri i faqeve: 114 me ngjyra

Gjuhet: Shqip-English

Çmimi: 1200 Lek/10 Euro

ISBN 978-9928-4503-4-0

Botuesi: AG-Studio, Viti i botimit: 2019 

39 views0 comments

Comments


Shkrimet e fundit

fjalaelireloadinggif.gif
bottom of page