Shoqata „Ardhmëria“ fillon regjistrimin nga data 1-15 Shtator ...


Lutfi Vata

Shoqata „Ardhmëria“ fillon regjistrimin nga data 1-15 Shtator në zona te ndryshme të Londrës për shkollat shqipe


Edhe pak ditë rifillojnë Shkollat e Arsimt Plotësues të shoqatës „Ardhmëria“ të drejtuara nga Drejtori i kësaj shoqate, Lutfi Vata. Në një njoftim nga shoqata „Ardhmëria“ mësohet se shkollat shqipe fillojnë regjistrimin nga data 1-15 Shtator në zona te ndryshme të Londrës.

Dhe për të kontaktuar këtë shoqatë ju duhet: email: ardhmeria_uk@yahoo.com si edhe Telefonat përkatës: 07792286008 Tel: 07747490063. njëkohësisht mud dhe të kontaktoni në faqen e rrejetit social: https://www.facebook.com/ardhmeria

Drejtori i kësaj shoqate, Lutfi Vata shkruan: „Ju lutemi shpërndajeni lajmin për te gjithë ata prindër që janë të interesuar që fëmijët e tyre të ndjekin mësimin e gjuhës shqipe.“ Dhe natyrshëm fjalia e fundit është ajo që shkon përtej në vitet, kur z. Vata nisi bashkë me bashkëshorten e tij, Albana Va