SHNDËRRIMI – NJË MEKANIZËM ARTISTIK SHEKULLOR


Vangjush Saro

(Përndryshe: Lojëra të vjetra me termin ‘modern-e’)


Bisedë


Modern. Postmodern… Jetë e mot, një sërë manierash rrahin të krijojnë përshtypjen e një të shkruari kësodore. Termi - në vështrimin tim, vetëm një dhe i njëjti - është i hershëm; kurse lektisjet pas tij, janë të përhershme, ngazëllonjëse, gjer edhe qesharake. E në këtë temë, shndërrimi i qenieve, i vetë realitetit, mbetet ndër skemat më të pëlqyera dhe më të shfrytëzuara në arte, sidomos në letërsi. Një pistë, ku kërkimet, ngjasimi, përsëritja - edhe plagjatura, pse jo - ngrehin pyetje e dilema.