Shkencëtari Kristo Papa


Shkencëtari Kristo Papa, mjeku që i jep vlerë shkencës mjekësore