Shkaku i daljes nga bota e kafshëve është kultura


Robert Martiko

Në këtë foto paraqitet monumenti i Çarls Darvinit që ndodhet në Huanan të Kinës. Kuptimi simbolik i statujës është se majmuni përpiqet të gjejë përngjashmërinë e tij me njeriun. I pari është ende i burgosur në natyrë, d.m.th. ne shfarosjen e seleksionimit natyror, ndërsa Njeriu ka dalë prej saj. Shkaku i daljes nga bota e kafshëve është kultura qe mban ne themel te saj idenë e vdekjes qe e simbolizon kafka ne duart e majmunit. Zakonisht bëhet gabimi qe konsiderohet teoria e Darvinit si fitore e njeriut mbi natyrën. Në thelb ndodh seleksionimi natyror, mbizotëron qenia më e fortë, sipas ligjit të xhunglës: "Ose ha te tjerët, ose te hanë ty". Kultura, qytetërimi, bota shpirtërore, tejkalimi i vetvetes, zhvillojnë shoqërinë humane, qoftë edhe sikur njeriut, pas mijëra vjetësh, në bazë të Teorisë së Darvinit, natyra ti krijojë krahë për te fluturuar.