Sfidat dhe problematikat e studentëve


Algida Taullai

Sfidat dhe problematikat e studentëve/të rinjve shqiptarë në kuadrin e shtetit të së drejtës dhe mirëqeverisjes

Epifani e së drejtës mbi të drejtën e padrejtë në jetët amorale. Nën udhëheqjen e fundeve të skajshme të një shteti në trajtën e tij të plotë dhe për një fillim drejt horizonteve të ëndrrave ,të skutura nën hendeqet e padrejtësisë .