S’keni parë gjë akoooma…


Vaso Papaj

S’keni parë gjë akoooma… (poemë)

S’keni parë gjë akoooma…

Jo, jooo… I kam parë të gjtha, që kur linda: Borën në Tiranë, mbi kangjelet, Në rrugën Mbret