Rrugen BREGUT të DRINIT e don vet PERËNDIA...Me 23 tetor 2021, në "Takimi i Shkodres, 2021" do të hapet edhe një Ekspozitë për Korridorin Adriatik-Alpe (Rruga Bregut të Drinit Gjakovë-Fierzë-Shkoder).


Halil Ahmeti i Gjakovës, kryetar i Shoqatës “Drini, Gjakovë-Shkodër”, drejtor i “Gazeta e Alpeve” për Kosovën, ia ka fillue punës me fotot, faksimilet etj. për përgaditjen e Ekspozitës.


Rruga Bregut të Drinit po vonohet, por ajo do të ndertohet patjetër se do të jetë në atë Rrugë që e ka hap vet Zoti, sepse e kanë pasë udhë karvajesh vet të parët tanë iliro-dardanë...

10 views0 comments

Shkrimet e fundit