RRUGËTIM I NJERIUT


RRUGËTIM I NJERIUT ARTUR SHEMAJ

Vjen i vetëm në këtë botë

Me vullnet të Providencës,

Bashkohet me të tjerë shokë

Pastaj nis luftën e jetës.

Dhe kur sheh se korri pak

Prej luftës së vet absurde,