RRUGË PA KRYE


Lazër Stani

RRUGË PA KRYE

Цель искусства заключается в том, чтобы подготовить человека к смерти1. Андрей Тарковский

(Andrei Tarkovskij: “Qëllimi i artit është ta përgatitë njeriun për vdekjen.”)


Nuk mund ta mbaj mend me saktësi moshën kur u bëra për herë të parë i vetëdijshëm për vdekjen. Por me siguri kam qenë shumë i vogël se në shtëpinë tonë për vdekjen flitej si për një një zonjë apo një kushërirë që banonte në ndërtesën fqinjë, matanë oborrit. Ashtu flitej edhe për të vdekurit tanë, sikur ende ishin gjallë e banonin me ne në të njejtën shtëpi; jo me dhimbje trishtim, por me respekt dhe përulje. Edhe kur vdekja bënte ndonjë “punë të keqe”, merrte jetë të rinjsh a fëmijësh, të rriturit ngushëlloheshin me shpehjet se “vdekja nuk njeh radhë”, ose “këto janë punët e Zotit” dhe “Ai, i lumi, di kur ta jep e kur ta merr jetën”. Dukej sikur jeta, edhe për aq pak kohë sa na jepej, nuk ishte në duart tona, p