top of page

Rreth planeve të Veprimit Lokal të Romëve


10 bashki shqiptare janë aftësuar për monitorimin dhe vlerësimin e Planeve të Veprimit Lokal të Romëve dhe Egjiptianëve


67 përfaqësues të dhjetë bashkive partnere të programit ROMACTED II të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës ROMACTED II në Shqipëri përfunduan fazën e njëpasnjëshme të trajnimit mbi programin e ngritjes së kapaciteteve për buxhetimin e përgjegjshëm të romëve. Një seri sesionesh trajnimi, të organizuara nga 7-10 shtator në Gjirokaster dhe Pogradec, kishin për qëllim mbështetjen e kapaciteteve të tyre në monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të planeve të Veprimit Lokal të Romëve.

Pjesëmarrësit u njohën me Udhëzuesin e Monitorimit dhe Vlerësimit, versioni miqësor për përdorimin e Udhëzuesit për Buxhetimin e Përgjegjshëm për Romët dhe Burimet Njerëzore të Përgjegjshme për Romët në Nivelin Lokal. Ata më tej caktuan datat për përgatitjen e raporteve të monitorimit të Planeve të Veprimit Vendor të miratuar për pakicat rome dhe egjiptiane 2019-2022 dhe ranë dakord për rolet dhe përgjegjësitë e tyre përkatëse brenda secilës bashki. Lehtësuesit ROMACTED do të vazhdojnë t'i drejtojnë këto procese në nivel lokal.

Trajnimet kombëtare u organizuan nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA), Instituti i Kulturës Romake në Shqipëri (IRCA) dhe u mbështetën nga programi i përbashkët ROMACTED II i Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës.

29 views0 comments

留言


Shkrimet e fundit

fjalaelireloadinggif.gif
bottom of page